Gà hay trứng có trước?”: Sau mấy ngàn năm đã có đáp án, bằng chứng quá rõ ràng và thuyết phục!

Điều đó cũng có nghĩa là, trước khi hiện hữu trong thực tế, quả trứng phải ở bên trong con gà. Việc phát hiện một loại chất…