ga_ham_dau_phong_tao_do

Món ăn dưỡng tỳ, trị yếu sinh lý

Theo y học cổ truyền: “Dương sự khỏe hay yếu là do chân hỏa “khí” thịnh hay suy, nếu ngũ tạng ổn, tinh huyết của 5 tạng…