Khoa học mới chứng minh: Người độc thân có nguy cơ “lên bàn thờ” rất sớm

Nếu ai đó đã từng có quyết định sống độc thân cả đời thì hãy nên xem xét lại. Bởi vì cảm giác cô đơn không chỉ…