Nếu sau này, em còn độc thân, anh sẽ yêu lại em lần nữa được không?

Vì nếu tình yêu đủ lớn thì có việc gì mà chúng mình không làm được chứ… Nhưng anh vẫn đang rất băn khoăn, lòng anh rối…