‘Sao mẹ không ngủ cạnh con mà lại nằm trong này?’

Không một ai cầm được nước mắt khi nghe cậu bé hỏi câu này. Chết là một chuyện ắt phải có trong cuộc đời mỗi người. Nhưng…