Đuổi việc vô cớ sẽ bị phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm, ai đi làm phải đọc

Đây là điều luật mới rất đáng chú ý, tôi nghĩ tất cả mọi người ai đang đi làm đều phải biết điều này để đảm bảo…