Các cách đuổi kiến ba khoang ra khỏi nhà ‘vĩnh viễn’, mở toang cửa cũng không dám vào

Kiến ba khoang nhỏ, có cánh, bụng thon đen và trên thân có một khoang màu đỏ, là loại côn trùng vô cùng nguy hiểm mà ai…