Cười đau bụng với 22 bức ảnh ‘Đuổi bình bắt chữ’ giải nhiệt mùa hè, ảnh cuối là phần thưởng dành cho bạn!

Mượn sự phong phú của tiếng Việt, dân mạng thi nhau chế ảnh giải nhiệt mùa hè: “(Đường tinh luyện) ai nấy đi”, “Đừng (củ hành) hạ…