Sống ở đời, ĐỪNG quá tốt, cũng ĐỪNG quá rộng rãi, đâu phải ai cũng biết trân trọng tấm lòng của bạn

Có lúc đừng sống quá tốt ,cũng đừng quá rộng rãi. Vì thời gian càng lâu, những người bên cạnh bạn họ cảm thấy, tất cả việc…