Quá dựa dẫm vào người khác thì đừng mong hạnh phúc, con gái nhé!

Trong tình yêu,  quan trọng nhất là chữ tin nhưng đáng sợ nhất cũng là chữ tin. Nếu chọn cách yêu quên đi lý trí, con gái sẽ chẳng…