Đừng dại mà chê bai đàn bà một đời chồng, sai lầm đấy đàn ông ơi!

Đàn bà một đời chồng, ngỡ là hết thời, hóa ra là nhành hoa nở rộ lần hai, càng rực rỡ, càng ngát hương. Đàn bà một…