Gặp khó khăn đừng vội cúi đầu, bởi đường đời càng chông gai thì hậu vận càng tốt đẹp

Đường đời mỗi người có nắng ấm nhưng cũng có mưa gió, có bằng phẳng nhưng cũng lắm chông gai. Nếu nắm được những chân lý dưới…