Khoa học chứng minh: Chồng càng nộp nhiều lương cho vợ, gia đình càng hạnh phúc!

Nghiên cứu của nhà báo Megan McArdle cho tạp chí Bloomberg cùng nhà xã hội học Jan Pahl cho thấy rằng người chồng càng nộp nhiều lương…