Đàn bà, nắm hay buông chỉ là ở giới hạn của chính mình. Đủ tình sẽ nắm, đủ đau sẽ buông, chỉ vậy thôi!

‘Em ơi điều người ta bỏ đi rồi sẽ không bao giờ muốn nhặt lại. Huống hồ, đàn ông một khi biết rời đi thì cả đời…