Lên Hà Giang ngắm tam giác mạch, đừng bỏ qua những “tram dừng chân” đẹp quên lối về này nhé!

Ghé Hà Giang mùa hoa tam giác mạch hồng một góc trời thì bạn đừng bỏ qua những địa điểm “đẹp quên lối về” dưới đây nhé!…