Các con ở thành phố về, bố mẹ làm mâm cơm quê đầy ắp khiến dân mạng xúc động

Một số người thậm chí còn nhận ra ngay “đồng hương” nhờ đặc điểm mâm cơm. Sau khi khôn lớn trưởng thành từ những miền quê, nhiều…