Báo cáo đặc biệt 1,5 độ C và 40% Miền Tây ngập vĩnh viễn

Tại Hội nghị cấp cao về biến đổi khí hậu, Hội đồng tư vấn Ủy ban quốc gia về biến đổi khí hậu cảnh báo nếu mực…