Mẹ chồng khôn là phải đối xử với con dâu còn tốt hơn cả con gái

Tôi thở dài, giá như mà mẹ chồng yêu thương con dâu như con đẻ ngay từ đầu thì các bà chỉ có lãi thêm một đứa…