Hãy đối xử tử tế với vợ khi còn có thể vì đó mới là tài sản lớn nhất cuộc đời mỗi người đàn ông!

Chuyện xảy ra tại một trường đại học của Mỹ ?! Sắp hết giờ giảng, giáo sư bỗng đề nghị với các sinh viên,”Tôi cùng mọi người…