Đàn ông nên nhớ, nếu anh không đối xử tốt với vợ thì đừng trách người khác đối xử tốt hơn cướp mất cô ấy

Giữa một người đàn ông tốt đối xử với họ tử tế và một người chồng không coi vợ ra gì thì theo đàn ông phụ nữ…