safe_image (1)

Kinh nghiệm đi đổi tên khai sinh, ai không thích tên mình thì vào tham khảo

Tuần trước mình có đi đổi tên khai sinh, hôm qua có kết quả là được tiến hành đổi tên, mình thấy việc đổi tên khai sinh…