1402072857-5a-jpg1-bb-baaadzdN1u

Nét “quý tướng” của người đàn ông thành đạt, hết mực thương yêu vợ con

Theo nhân tướng học, đàn ông có nét tướng này thường là người thành đạt, hết mực thương yêu vợ con. Người đàn ông có vầng trán…