sfefefse

Cách sống của Việt kiều ở Mỹ với lương hơn 50 triệu/tháng để mua nhà sắm xe và an cư

Từ lâu tôi rất muốn viết một bài nói về đề tài này nhưng vì khả năng viết rất hạn chế và cuộc sống ở xứ người…