Chuyện ở đời, hãy nhìn bằng trái tim, đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài

Trên thế gian, mọi chuyện không thể chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài, mà phải nhìn vào trái tim, nhìn vào bản chất, như thế mới…