Bài thơ “Đừng Tưởng” đọc đến thấm từng câu

Nếu thấy ý nghĩa trong cuộc sống bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết. Đừng tưởng cứ núi là cao.. Cứ sông là chảy, cứ…