GS Nguyễn Lân Dũng: đừng lo lắng khi con “đọc chữ ô vuông, tam giác”-đó là cách dạy có sự logic, khoa học về mặt sư phạm

Theo GS Lân Dũng, phương pháp dạy học của thầy Hồ Ngọc Đại giúp học sinh dễ hiểu, dễ nhớ. Cách dạy học sinh lớp 1 “đọc…