Đoạn chat của sinh viên trường Y khiến cả xã hội phải suy nghĩ

Một đoạn chat có thật của một người với anh trai đang được thành viên của nhiều diễn đàn truyền cho nhau đọc. Theo thông tin trên…