Đi xe điện vào đổ xăng là có thật. Anh nhân viên đã lần cả ‘buổi chiều’ mà không thấy chỗ đổ xăng ở đâu

Em gái vác xe điện cây xăng nằng nặc đòi đổ xăng cho bằng được và hành động siêu hài của anh nhân viên cây xăng. Mời…

Khi đổ xăng đừng bao giờ kêu đổ 50 ngàn hay đầy bình, đây mới là cách mua thông minh mà không sợ gian lận

Khách tới mua xăng có người sẽ yêu cầu bơm theo số tiền 30.000, 50.000 đồng…, nhưng cũng sẽ có khách yêu cầu bơm đầy bình. Tưởng…

Khi bơm xăng đừng bao giờ nói “đổ đầy bình”

Nhiều người yêu cầu bơm theo tiền 30.000, 50.000 đồng…, nhưng cũng có người yêu cầu bơm đầy bình. Tưởng chừng 2 hành động này không có…