Độ tuổi chuẩn nhất để “chọn vợ”, chuẩn không cần chỉnh!

Kết hôn là nhu cầu, cũng là việc trọng đại cần làm trong cuộc đời của bất kì người đàn ông nào. Tuy nhiên tuổi lấy vợ…