Đọ thiệp cưới của các danh hài: Người đơn giản, người cầu kì đến từng chi tiết

Khi tổ chức ngày trọng đại của cuộc đời, thiệp cưới cũng là một trong những chi tiết được chú ý của các nghệ sĩ. Trường Giang…