Những bạn gái đã làm vợ rồi, nhớ xem xong xin đừng đỏ mặt đấy nhé!

Người xưa vẫn nói “phu quý thì phụ vinh”, nhưng vì sao chúng ta chỉ nghe nói đến “vượng phu” mà chưa bao giờ thấy nhắc đến…