32 thiết kế “đỉnh của đỉnh”, “đáng đồng tiền bát gạo” của giới nhà giàu, #30 là nơi ở của những “chúa tể”

Bạn từng cảm thấy khó hiểu trước cách tiêu tiền của giới nhà giàu khi có thể bỏ ra hàng ngàn đô chỉ để có những vật…