“Yêu đương” vào mùa hè, tốt nhất nên tránh 4 điều này

Người ta bảo “Nhất buổi trưa, nhì trời mưa”. Mùa hè nắng cháy, mưa rơi thất thường thực tế lại là thời điểm đẹp nhất để tình…