Điểm MÙ trong giao thông, xem và chia sẻ để cứu mạng chính mình và người thân

Nhiều vụ tai nạn do người tham gia giao thông không biết mình đang đi vào điểm mù của xe tải, xe công-ten-nơ. Khi rơi vào điểm…