1_45440

Để mỗi thế ‘yêu’ là mỗi lần tuyệt vời khi ‘ân ái’

Mỗi tư thế ‘giao ban’ đều có những điểm yếu nhất định. Chẳng hạn, tư thế phụ nữ ở trên làm khó đạt khoái cảm điểm G,…