9 Điềm báo gặp “ma” và cách hóa giải trong tháng 7 cô hồn

Trong tháng Cô hồn, bạn nên thận trọng khi ra ngoài vào ban đêm, nếu bất chợt thấy một cơn gió lạnh thoảng qua xung quanh mình…