5 vị sứ giả Diêm Vương phái đến nhân gian – Ai cũng đã từng gặp qua

Trong đời người, ai cũng từng gặp qua 5 vị sứ giả mà Diêm Vương phái đến nhân gian để cảnh tỉnh, giáo hóa con người. Tuy…

Trải nghiệm dưới địa ngục, nhìn xong không còn dám không tin

Đây là một câu chuyện có thật, xảy ra ở vùng ngoại ô của một huyện thuộc thành phố Giai Mộc Tư, Trung Quốc hiện nay. Những…