Cả gia đình đi sơ tán tránh lũ, bỗng không thấy chó cưng đâu, quay về nhà cũ họ thấy cảnh này

Câu chuyện về những chú chó thông minh và trung thành luôn để lại trong lòng bạn đọc nhiều ấn tượng sâu sắc. Dưới đây cũng là…