Sống ở đời nên hiểu: Muốn đi nhanh hãy đi MỘT MÌNH, muốn đi xa hãy đi CÙNG NHAU

Sống trên đời này bạn phải hiểu rõ : “Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau, hãy giúp đỡ người khác cùng chiến thắng dù ta có…