Thanh Hoá: 9 em gái rút lõi lì xì đút lá cây vào cho 9 thanh niên bưng quả đi 180km giữa trưa 45 độ về tay trắng

Vất vả bưng tráp để rồi nhận được bao lì xì toàn lá cây thì đúng là quá đáng thật. “9 bạn nam đi xe bus bê…