Dân mạng hoảng khi vượt đèn vàng, phạt 300 ngàn đến 2 triệu

Từ 1/8 tới, người lái xe hơi và các loại xe tương tự xe hơi vượt đèn vàng chịu mức phạt từ 1,2 – 2 triệu đồng….