Không chỉ riêng phái nữ, nam giới cũng bị… “tới kỳ”?

Như chúng ta đã biết, khi nhắc đến chu kì kinh nguyệt là nhắc đến “nỗi khổ” của phụ nữ. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho…