Vị vua Việt dám đem quân tiến đánh Trung Quốc, không bị trách mà còn được tặng đai ngọc

Vào thời vua Lê Đại Hành, vị thế của nước Việt cũng rất nguy nan khi phải đối mặt với sự xâm lược của nhà Tống phía…