Em đêm hôm thức vắt sữa, chị chồng tự tiện lấy về, tưởng cho cháu ăn, ai dè tắm trắng

“Em bị làm sao đấy. Chị ấy xin rồi làm gì thì là việc của người ta. Tự dưng sang đó khóc lóc thì được cái gì”….