Đề thi Toán THPT Quốc gia 2018 chiều qua: “Đừng hỏi nữa, con chỉ muốn khóc”

Chiều ngày hôm qua, các sĩ tử đã hoàn tất bài thi Toán, kết thúc ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên. Đề toán năm nay hầu…