Cả chục mũi khâu trên mặt bởi vì cho thứ này trên ngăn đá, cha mẹ có con nhỏ phải lưu ý

Vì thói quen tưởng chừng vô hại này mà chúng ta có thể trả giá bằng nỗi đau hoặc chính mạng sống của mình, mọi người hãy…