Đệ nhất mỹ nam trong Tây Du Ký 1986 – “Bạch Long Mã” Vương Bá Chiêu ngày ấy và bây giờ ra sao?

Đệ nhất mỹ nam trong Tây Du Ký 1986 – “Bạch Long Mã” Vương Bá Chiêu có cuộc sống bình dị ở tuổi 60. Tây Du Ký phiên…