Cách dạy con 4 tuổi biết đọc chữ

“Bất cứ khi nào có dịp ngồi cùng con, tôi đều tranh thủ nói chuyện. Tôi kể cho con nghe mọi việc xảy ra, mọi ý nghĩ…