Nhận biết đậu phụ nhiễm thạch cao bằng cách nhìn, cầm và nếm

Chỉ cần nhìn qua, cầm và nếm thử là bạn có thể nhận biết miếng đậu phụ có bị nhiễm thạch cao và nấm hay không. Bạn…