Đàn ông bản lĩnh, phải biết giữ bình yên cho người phụ nữ bên cạnh mình

Khi yêu, đàn ông không cần phải hét to cho cả thế giới này biết rằng tình yêu của mình lớn đến đâu, chỉ cần yêu nhau…